روغن دنده (روغن دنده اتوماتیک هیدرولیک ا لیتری ATF (Automatic transmission fluid ))

روغن دنده اتوماتیک  هیدرولیک ا لیتری ATF  (Automatic transmission fluid )
روغن دنده

روغن دنده اتوماتیک هیدرولیک ا لیتری ATF (Automatic transmission fluid )

از روغن پایه نیمه سنتتیک و درصد بالایی از مواد افزودنی با عملکرد عالی ، فرمولاسیون شده است. این روغن مخصوص سیستم های گیربکس اتوماتیک جدید می باشد. وجود مواد افزودنی از قبیل مواد ضد سایش در این روغن، منجر به کارکرد آرام و نرم گیر بکس می شود. موارد کاربرد 1 – جعبه فرمان های هیدرولیک 2 – سیستم های انتقال قدرت اتوماتیک 3 – سیستم های هیدرولیکی که در محدوده ی دمایی بالا کار می کنند. خصوصیات 1 – شاخص گرانروی بالا 2 – جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن 3 – ثبات حرارتی و خواص ضد اکسیداسیون 4 – جلوگیری از اضافه بارهای ناگهانی در هنگام شروع جریان روغن در دماهای گایین به علت سیالیست دما پایین (نقطه ریزش پایین) 5 – تعویض دنده نرم و بدون تقه زدن 6 – خواص ضد سایش به منظور افزایش طول عمر مفید قطعات

ارسال پیام

ارتباط با ما