روغن موتور (روغن موتور اکسپرس 1 لیتری API: SC/SS SAE 50)

روغن موتور اکسپرس 1 لیتری   API: SC/SS SAE 50
روغن موتور

روغن موتور اکسپرس 1 لیتری API: SC/SS SAE 50

با استفاده از روغن پایه معدنی و افزودنی های مناسب جهت استفاده در موتور خودروهای بنزینی و دیزلی غیرسوپر شارژ تولید گردیده است. موارد کاربرد 1 – کلیه موتورهای بنزینی و دیزلی غیر سوپرشارژ خصوصیات 1 – ضد سایش 2 – پایداری حرارتی بالا 3 – قلیائیت بالا

ارسال پیام

ارتباط با ما